مشخصات فردی
نام:ذبیج الله اصغری


جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ایران - تهران-گلستان
درباره شغل:بیش از بیست سال در زمینه خبری رسانه ها فعالیت میکنم
مشخصات تماس
تلفن:      resanemaktob@yahoo.com            09121029704 
محل کار:رباط کریم و بهارستانمشاهده سایت